Logo
Potřebujete poradit? Zavolejte.
7:00 - 21:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Reklamace | ABA SERVICE BÖCKER s.r.o

 

Reklamace zboží

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží kupujícím spotřebitelům činí záruční lhůta 24 měsíců. Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady uplatnit reklamaci u prodávajícího. Reklamované zboží je nutné na vlastní náklady dopravit na adresu prodávajícího. Pro dopravu zboží k reklamačnímu řízení k dodavateli lze použít některou z následujících služeb: Česká pošta, Toptrans, PPL, apod. Zboží nezasílejte na dobírku - nebude přijato. Místem uplatnění reklamací je kamenný obchod dodavatele. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady. Zboží určené k reklamaci bude přijato k reklamačnímu řízení včetně:

 • kontaktní adresy, dodací adresy, jménem osoby a telefonem

 • přiloženou kopií záručního listu, dodacího listu nebo faktury

 • soupisem reklamovaného zboží a písemným popisem závady

U oprávněných reklamací bude opravené nebo vyměněné zboží vráceno kupujícímu v nejkratším možném termínu. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci spotřebitelům do 30 dnů ode dne jejího obdržení. O oprávněnosti reklamace a způsobu odstranění závady rozhoduje dodavatel na základě dodaných podkladů a materiálů. Další nároky včetně náhrady následně vzniklých škod jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje zejména na závady způsobenými:

 • neoprávněným zásahem, porušení ochranných pečetí, plomb nebo nálepek

 • opravou nebo údržbou zboží osobami, které k tomu dodavatel nepověřil

 • důsledkem použití zboží k jiným než obvyklým účelům

 • nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou atd.

 • nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci zboží

 • provozem zařízení v prostředí s nadměrnou prašností, teplotou nebo vlhkostí

 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN

 • běžným opotřebováním

 • živelnými pohromami nebo vyšší mocí